Főlap   Munkatársak :

Kovács Péter

Kovács Péter

 

 

Születési hely, idő: Győr, 1981. május 4.

Iskolák: Radnóti Miklós Általános Iskola, Győr (1995); Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr (1999); Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely (2004)

Végzettség: biológia-földrajz szakos tanár (2004), természetvédelmi (élővilágvédelmi) szakértő (2012)

Kutatási terület: A Kárpát-medencei pókok természetvédelmi, faunisztikai és ökológiai kutatása. A Kárpát-medencei pókfauna digitális adatbázisának, elterjedési atlaszainak gondozása. Kisebb mértékben egyéb rovar (bogarak, csípő-szúnyogok) és ízeltlábúcsoportok (kaszáspókok, álskorpiók) faunisztikai kutatása. Gyakorlati természetvédelem, élőhely-rekonstrukciók és élőhely-kezelések monitorozása.

Munkahely/munkavégzés: A Szombathelyi Arachnológiai Műhely (SZAM) tagja. Egyéni (természetvédelmi) szakértő elsősorban élővilág-védelmi és Natura 2000 hatástanulmányok készítése. Lébényi Általános Iskola tanára.

Tagságok: Magyar Biológiai Társaság; Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság.

Családi állapot: Nős (Kovácsné Molnár Anna), 4 gyermek édesapja (Levente, Eszter, Júlia és Jakab).

E-mail: kovacsp@locart.hu

További adatok, információk:   http://termeszetvedelmikezeles.hu/szerzo?id=245

http://locart.hu                                  

 

Publikációs tevékenység

Közlemények:

Könyvek, könyvfejezetek

1. V. Molnár Zoltán, Kovács Géza (szerk.) (2012): Kistájak ölelésében. Sárvár és térsége. Szombathely. 14. oldal. A nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) a Rába árterének öreg tölgyfáiban fejlődik. Fényképezte: Kovács Péter.

2. Szinetár Csaba és Kovács Péter (2019): Pókszabásúak. In: Kárpáti László (szerk.): Soproni Tájvédelmi Körzet. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazagtóság Szaktudás Kiadó Ház, Sopron:136-139. (szöveg)

3. Kovács Péter és Szinetár Csaba (2022): Kövi torzpók Atypus muralis (Bertkau, 1890). In: Szinetár Csaba (szerk.): Magyarország védett pókjai. Savaria University Press Alapítvány, Szombathely: 13-16.

4. Kovács Péter és Szinetár Csaba (2022): Tölgyestorzpók Atypus affinis (Eichwald, 1830). In: Szinetár Csaba (szerk.): Magyarország védett pókjai. Savaria University Press Alapítvány, Szombathely: 17-20.

5. Kovács Péter és Szinetár Csaba (2022): Surkos torzpók Atypus piceus (Sulzer, 1776). In: Szinetár Csaba (szerk.): Magyarország védett pókjai. Savaria University Press Alapítvány, Szombathely: 21-24.

 

Lektorált tudományos közlemények

1. Szinetár, Cs., Kovács P., Samu, F. és Horváth, R. (2006): Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei XV. Természettudományok 10: 69-79.

2. Kovács, P., Szinetár, Cs. és Eichardt, J. (2009): Az I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae). Natura Somogyiensis 13: 43-52.

3. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2010): A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) aracchnológiai eredményei (Araneae). – A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 27: 43-48.

4. Kovács, P., Szinetár, Cs. és Szűts, T. (2012): A Nyugat-magyarországi peremvidék (Győr-Moson-Sopron megye, Vas és Zala megyék) pókfaunája. – A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XIX. Természettudományok 14: 165-229.

5. Kovács, P. (2012): A budai Sas – hegy déli oldalában fekvő kertség pókfaunájának áttekintése, különös tekintettel a természetvédelmi területtel való kapcsolatára. – Rosalia 8: 363-372.

6. Szinetár, Cs., Rákóczi, A. M., Bleicher, K., Botos, E., Kovács, P. és Samu, F. (2012): A Sas-hegy pókfaunája II. A sas-hegy faunakutatásának 80 éve – A hegyről kimutatott pókfajok kommentált listája. – Rosalia 8: 333-362.

7. Kovács, P. (2014): Arachnológiai kutatások Győr-Moson-Sopron megyében. – Szélkiáltó 16: 45-48.

8. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2014): Veszprém megye pókfaunája. - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 31: 73-107.

9. Kovács, P. (2018): Adatok a Pannonhalmi-dombság pókfaunájához. – Szélkiáltó 17. (megjelenés alatt)

10. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2015): Adatok a győrszemerei láprétmaradványok pókfaunájához I. – Szélkiáltó 17. (megjelenés alatt)

11. Kovács, P., Kutasi, Cs. (2015): Szépalmapuszta felhagyott almaültetvényének talajfelszíni pókfaunája. - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 32: 71-80.

12. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2015): Iváni-szikesek Természetvédelmi terület pókfaunájának jellemzése. - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 32: 81-92.

13Kovács, P., Szinetár, Cs. és Takács, G. (2015): Szigetköz néhány jellemző élőhely-típusának arachnológiai állapotfelmérése (2013-2014). – Natura Somogyiensis 26: 39-55.

14. Szinetár, Cs., Kovács, P. és Eichardt, J. (2015): A Kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú gyepterületeinek pókfaunája (Araneae). – Rence 1: 237-260 (pdf) (link)

15. Szél, Gy., Kovács, P. és Kutasi, Cs. (2015): A Kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú gyepterületeinek bogárfaunája (Coleoptera) . – Rence 1: 283-306

16. Szinetár, Cs., Szita, É. és Kovács, P. (2016): Pókfaunisztikai vizsgálatok a szigligeti Kongó-réten . –  A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 33: 75-86. (pdf)

17. Kovács, P., Kutasi, Cs. (2017): Adatok bakonyi almaültetvények talajfelszíni pókfaunájához. –  A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 34: 131-142. (pdf)

18. Kovács, P., Kutasi, Cs. (2018): Szőlőültetvények talajfelszíni pókfaunája a Szent-György hegyen (Balaton-felvidék). –  A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 35: 

19. Szita, É., Kovács, P., Szinetár, Cs. (2021): Arachnofaunistical studies in Csákányospuszta and surroundings (Tatabánya, Komárom-Esztergom county, Hungary). –  Natura Somogyiensis 36: 57-66. (pdf)

20. Zoltán, K., Bauer, N., Andrási, L., Kovács, P., Márkus, A., Sáringer-Kenyeres, T. (2022): Fine-scale analysis of the most important drivers of the Central European mosguito harm. –  Hydrobiológia.

21. Kenyeres, Z., Andrási, L., Kovács, P., Márkus, A., Sáringer-Kenyeres, T. (2022): The efficiency of Biogents Sentinel 2.0 trapping and humanlanding catching methods to calculate human biting rates. – Journal of the American Mosquito Control Association, 38(4): 286–289. (pdf)

 

  

Nem lektorált folyóiratban megjelent közlemények

1. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2004): Biológiai monitorozás az Őrségi gázmezők területén (1997-2002). Talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata 1999-2002. - Cinege 9: 41- 43.

2. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2005): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához (Araneae). A spontán cserjésedő felhagyott szántó talajlakó pókfaunájának kapcsolatai a szomszédos élőhelyekkel. - Cinege 10: 36-38.

3. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2006): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta talajlakó pókfaunájához III. - Cinege 11: 40-43.

4. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2007): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta talajlakó pókfaunájához IV. - Cinege 12: 46-48.

5. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2008): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta környékének pókfaunájához V. A cseres-tölgyes (Quercetum petraeae cerris) talajlakó pókfaunája. - Cinege 14: 37-40.

6. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2009): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta környékének pókfaunájához VI. A Kis-tó magassásosának (Cariecetum vesicariae) talajlakó pókfaunája. - Cinege 14: 36-38.

7. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2010): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta környékének pókfaunájához VII. A kaszáló (Kis-rét) és a cseres-tölgyes talajlakó pókfaunájának összehasonlítása (2010). - Cinege 15: 34-36.

8. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2011): Adatok és érdekességek Vas megye pókfaunájáról. - Cinege 16: 42-44.

 

Konferenciákon való részvétel

1. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2003): Talajlakó pókok vizsgálata a Bajánsenye – Őriszentpéter Gázmező (BÖG) gázkútjainál, valamint gázvezetékeinél (1999- 2002). IV. MPT. Szőce, 2003. szeptember 19-21. (előadás)

2. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2003): The ground-dwelling spider fauna at the gas wells in the region Orség, Western Hungary (1999-2002). 21 th European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg St. Petersburg, Russia 4-9 August 2003. Abstract p.47. (poszter).

3. Eichardt, J., Kovács, P., és Szinetár, Cs. (2006): Az I. Magyar Biodiverzitás Nap terepmunkáinak arachnológiai eredményei. VII. Magyar Pókász Találkozó, Kéked 2006. 10. 06 – 08. (előadás)

4. Kovács, P., Szinetár, Cs., Samu, F., és Horváth, R. (2006): Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. VII. Magyar Pókász Találkozó, Kéked 2006. 10. 06 – 08. (előadás)

5. Kovács, P., Szinetár, Cs., és Gergely, B., (2007): Győr-Moson-Sopron megyében napjainkig végzett arachnológiai kutatások összegzése, azok rövid ismertetése. VIII. Magyar Pókász Találkozó, Dunasziget, 2007. szeptember 21- 23. (előadás)

6. Kovács, P., Eichardt, J. és Szinetár, Cs. (2008): A Tömördi Madárvárta élőhelyegyütteseinek pókfaunisztikai vizsgálata. Az eddig előkerült faunisztikai ritkaságok és a 2008-as évi felmérés eredményei. IX. Magyar Pókász Találkozó Szentendrei sziget, Kisoroszi 2008. október 3-5. (előadás)

7. Kovács, P., Szinetár, Cs., és Eichardt, J. (2009): Az I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei. X. Magyar Pókász Találkozó, Oroszlány-Gánt, 2009. október 9-11. (előadás)

8. Szinetár, Cs., Kovács, P. és Eichardt, J. (2010): Az I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae). – V. Regionális Természettudományi Konferencia NYME SEK, Szombathely, 2010. január 27. (előadás).

9. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2011): Nyugat-magyarországi peremvidék pókfaunája (Araneae). - XII. Magyar Pókász Találkozó, Pakod, 2011. szeptember 16-18. (előadás)

10. Kovács, P., Szita, É. és Szinetár, Cs. (2011): A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei. – Euregionális Természettudományi Konferencia, NYME SEK, Szombathely (előadás).

11. Kovács, P., Szűts, T., Kutas, M. és Szinetár, Cs. (2012): A Kárpát-medencei pókok (Araneae) dunántúli elterjedésének digitális térképe. - XIII. Magyar Pókász Találkozó, Mórahalom, 2012. szeptember 21-23. (előadás)

12. Kovács, P., Szűts, T., és Szinetár, Cs. (2013): A Kárpát-medencei arachnológiai kutatások Digitális adattára. - XIV. Magyar Pókász Találkozó, Kőszegi-hegység, 2013. október 4-6. (előadás)

13. Kovács, P. (2013): Arachnológiai kutatások Győr-Moson-Sopron megyében. – III. Győr-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus, Kapuvár (előadás).

14. Szinetár, Cs., Kovács, P., Eichardt, J., Török, T. és Takács, G. (2013): A hazai faunalista gyarapodó fajszámáról. - XIV. Magyar Pókász Találkozó, Kőszegi-hegység, 2013. október 4-6. (előadás)

15. Kovács, P., Kutas, M. (2014): Talajlakó pókközösségek párhuzamos vizsgálata rekultivált hulladéklerakó telepeken. - XV. Magyar Pókász Találkozó, Miskolc, 2014. október 24-26. (előadás)

16. Kenyeres, Z., Kovács, P., Kovács, É., Kutasi, Cs. és Szinetár, Cs. (2014): Talajfelszíni és gyeplakó gerinctelen közösségek vizsgálata. – Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ projekt konferencia, Veszprém, 2014. május 14-16. (Poszter).

17. Kovács, P., Szinetár, cs. (2014): A Bakony pókfaunájának sokfélesége. – A Bakony biodiverzitása című konferencia, Zirc, 2014. november 8. (előadás).

18. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2014): Herman Ottó arachnológiai munkássága. – Magyar Rovartani Társaság 822. előadó ülése, Budapest, 2014. október 17. (előadás).

19. Szinetár, Cs., Kovács, P., Szűts, T, Török, T., Eichardt, J. és Takács, G. (2014): Why the number of spider species in Central Europe is still increasing? – 28th European Congress of Arachnology, Torino, 2014. augusztus 24-29. (poszter).

20. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2015): Szigetköz néhány jellemző élőhely-típusának arachnológiai állapotfelmérése (2013-2014). – X. Regionális Természettudományi Konferencia, NYME SEK, Szombathely, 2015. január 28. (előadás) (videó).

21. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2015): Az Iváni-szikesek Természetvédelmi Terület pókfaunájának jellemzése. - XVI. Magyar Pókász Találkozó, Topolya, 2015. szeptember 26-28. (előadás)

22. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2016): Kis-Balaton pókfaunisztikai kutatásai I. (2014és 2015). - XVII. Magyar Pókász Találkozó, Dinnyés, 2016. szeptember 16-18. (absztrakt). (pdf)

23. Kovács, P., Kenyeres, Z. (2017): Kémiai gyérítések különböző állatcsoportokra gyakorolt hatásának vizsgálata. - MASZOSZ szezonnyitó, Budapest, 2017. március 30.

24. Kovács, P., Kenyeres, Z. (2017): Kémiai csípőszúnyog-gyérítéseken in vivo kísérletes vizsgálata. - MEGE XV. Országos Szakmai Konferenciája, Gyula, 2017. április 6.

25. Kovács, P., Szinetár, Cs. (2017): Adatok a győrszemerei láprétmaradványok pókfaunájához II. – XII. Regionális Természettudományi Konferencia, NYME SEK, Szombathely, 2017. január 25. (előadás) (video).

26. Magyari, M., Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2017): A Kis-Balaton homokszigeteinek pókközösségei - természetvédelmi értékelés. -  XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. november 2-5. (poszter)

27.  Kovács, P., Szinetár, Cs., Takács, G., Tóth, Á. és Sipos Tibor (2017): Gyeprekonstrukciót megelőző arachnológiai alapfelmérés különböző hansági gyepeken. - 18. Magyar Pókász Találkozó, Fertőújlak 2017. szeptember 22-24. (előadás) (videó)

28. Kovács, P.Magyari, M. és Szinetár, Cs. (2017): A kis-balatoni homokhátak pókfaunája. - 18. Magyar Pókász Találkozó, Fertőújlak 2017. szeptember 22-24. (poszter)

29. Kovács, P.Magyari, M., Szinetár, Cs.,  Keresztes, B. és Szita, É. (2018): A Kis-Balaton pókfaunája. - XIII. Regionális Természettudományi Konferencia, Szombathely 2018. január 25. (előadás) (videó)

30. Szinetár, Cs.,  Kovács, P., Eichardt, J., Takács, G., Kovács, G., Horváth Roland és Szűts, T. (2018): "Pókokkal őrzött területek!" - XIII. Regionális Természettudományi Konferencia, Szombathely 2018. január 25. (videó)

31. Kovács, P.Szinetár, Cs., (2019): Öt dunántúli megye pókfaunisztikai adatbázisa. - XIV. Regionális Természettudományi Konferencia, Szombathely 2019. január 31. (videó)

32.  Kovács, P., Szinetár, Cs., (2019): Hét dunántúli megye pókfaunisztikai adatbázisa. - 19. Magyar Pókász Találkozó, Balatongyörök-Keszthely 2019. október 4-6. (absztrakt)

33. Szinetár, Cs.,  Kovács, P., Bali, L., Kiss, K. és Takács, G. (2020): Ez már valóban az Alpok? A Soproni-hegység arachnológiai kutatása - XV. Regionális Természettudományi Konferencia, Szombathely 2020. január 30. (absztrakt)

34. Szinetár, Cs.,  Kovács, P., és Takács, G. (2021): Fertő-melléki gyepek arachnológiai vizsgálata. Gyeprekonstrukciók és gyepkezelések arachnológiai követése a Fertő tónál. - XVI. Regionális Természettudományi Konferencia, Szombathely 2021. január 29. (előadás)

35.  Kovács, P., Magyari, M., Eichardt, J. és Szinetár, Cs., (2022): Zala megye arachnológiai kutatásainak áttekintése. - 21. Magyar Pókász Találkozó, Zalaegerszeg-Botfa 2022. november 4-6. (absztrakt)

 

 

 


 

Interjúk, szakértői nyilatkozatok

 

 

 

 


Ajánlom Vissza az előző lapra